MIKROENKAPSULACE
Výhody pro pacienta
Rychlejší zlepšení Vašeho zdravotního stavu díky rychlejšímu dosažení žádoucího množství vitamínů, minerálů a dalších účinných látek v krvi. Vstřebávání terapeutické dávky funguje i v případě poruch trávení nebo chorob trávicího traktu. Vyhnete se nežádoucím účinkům jako zácpa, tíha v žaludku a kovová chuť v ústech.
Benefity technologie Miosol®:
Zjednodušení a zvýšení vstřebávání až 6 násobně ve srovnání s běžnými kapslemi. Fosfolipidová dvojvrstva působí jako: 1. Ochranná membrána před a. externími faktory jako žaludeční kyselina, světlo, vlhko, enzymy b. externími faktory jako žaludeční kyselina, světlo, vlhko, enzymy 2. Prodlužuje životnost účinných látek 3. Chrání žaludek před látkami způsobujícími tíhu (např. železo)
Metoda mikroenkapsulace používaná při výrobě je podobná biotransformačním procesem odehrávajícím se v játrech. Technologie umožňuje díky fosfolipidové dvojvrstvě enkapsulaci látek rozpustných ve vodě i v tuku. Díky účinné absorpční technologii - Miosol® umíme do liposomů zapouzdřit různé účinné látky, včetně těch nestabilních a nerozpustných. Fosfolipidová vrstva brání volnému toku látek z a do nitra mikrokapsle a zároveň chrání účinné látky před oxidací a degradací. Ty si zároveň zachovávají své funkční vlastnosti.
Mikrokapsle je malá vesikula nazývána lipozom. Skládá se z obalu vyrobeného z dvojité vrstvy fosfolipidových molekul, stejné, jako mají buňky těla. Uvnitř mikrokapslí je roztok, ve kterém mohou být obsaženy různé účinné látky jako vitamíny, minerálie, rostlinné extrakty nebo jiné živiny. Obal mikrokapslí zvyšuje stabilitu živin a usnadňuje jejich přístup k střevním buňkám. Absorpce látek obsažených v lipozomech je efektivnější v porovnání s jinými formami. Lepší absorpce složek obsažených v lipozomech vyplývá z jejich velikosti a hlavně struktury obalu - dvojité vrstvy fosfolipidů.
Lipozomy
Velikost liposomů je až 100krát menší než velikost buňky, takže nevyžadují další mikronizaci, jsou připraveny na přímou interakci s buňkami. Liposomální obal je vytvořen ze složek, které jsou rovnocenné se složkami buněčné membrány - fosfolipidů. Když se lipozom přibližuje k buněčné membráně, buňka rozpoznává fosfolipidy jako živinu, v důsledku čehož je lipozom vtažen nebo se jednoduše připojí k buněčné membráně a uvolňuje svůj obsah přímo do buňky. Absorpce živin je mnohokrát účinnější.